Page 9 - 21 Postulatów
P. 9

Likwidacja śmieciówek i fałszywego

           samozatrudnienia; zatrudnienie tylko na


     06.    podstawie stosunku pracy
       KORZYŚCI:


       + przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji osób zatrudnionych
        poprzez rozszerzenie gwarancji i uprawnień wynikających
        z systemu prawa pracy i systemu emerytalnego.

     ARGUMENTY ZA:

     ekonomiczne:
     • satysfakcja z warunków pracy wpływa na podniesienie
      wydajności pracy
     • większa liczba zatrudnionych odprowadzających składki
      oznacza większe środki wpływające do systemu emerytalnego
     • stabilność zatrudnienia zmniejsza emigrację zarobkową.
     zdrowotne:
     • uprawnienia wynikające z systemu prawa pracy wpływają
      pozytywnie na stan zdrowia pracowników, zmniejszają ryzyko
      wystąpienia różnych chorób (np. zawał serca, nadciśnienie
      tętnicze).
     społeczne:
     • stabilność i pewność zatrudnienia są głównymi czynnikami
      wpływającymi na decyzję Polaków o posiadaniu dziecka
     • godna, stabilna praca motywuje do wydajniejszej pracy
     • epidemia SARS-CoV-2 pokazała jak ważne są stabilne
      podstawy zatrudnienia (dają one pracownikom poczucie
      bezpieczeństwa).


     DZIAŁANIA OPZZ:
     • organizowanie akcji informacyjno-edukacyjnych
      oraz prowadzenie szkoleń dotyczących przedmiotowej
      problematyki
     • zaproponowanie zmian prawnych w zakresie rozszerzenia
 05.
      kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy
     • złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego,
      co umożliwiło osobom zatrudnionym na umowach
      śmieciowych organizowanie się w związkach zawodowych,
      a dzięki temu skuteczną obronę swoich praw i interesów.

     STANOWISKO RZĄDU:
     • rząd RP określił minimalną wysokość wynagrodzenia za każdą
      godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

     EFEKTY:
      • ustawowe, corocznie waloryzowane, określenie minimalnej 06
      wysokości wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia
      lub świadczenia usługi, która przysługuje przyjmującemu zlecenie
      lub świadczącemu usługi
      • Postulat w trakcie realizacji.

                                                         9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14